Credit rating

Kansrijk scoren, weet wat uw performance is!

Dagelijks krijgt u als ondernemer ongemerkt met credit rating te maken. Uw huisbankier analyseert periodiek uw credit rating, bij een financieringsaanvraag wordt uw credit rating opnieuw berekend. Uw leveranciers vragen ratings en betalingsgedrag op bij informatiehandelshuizen. Ook bij aanbestedingsprocedures wordt regelmatig de rating van u als potentiële opdrachtnemer geanalyseerd.

Kortom credit rating is voor u een belangrijk hulpmiddel om in één oogopslag een beeld te krijgen van het risicoprofiel van uw bedrijf. Het is voor u als ondernemer waardevol te weten wat de credit rating voor uw onderneming is, dé basis voor het verkrijgen en behouden van krediet.

Credit rating analyse door Heijkants & Partners geeft u voorsprong bij het ondernemen.

De beproefde credit rating analyse van Heijkants & Partners vormt de basis voor het verkrijgen van de voorsprong. De rating analyse is voor onze adviseurs geen ‘black box’, maar is ‘business as usual’. Bij het verkrijgen en behouden van financiering tegen faire voorwaarden en reële tarieven is credit rating de sleutel tot succes.

Met een overzichtelijk rapportage en stappenplan werken we samen met u aan de verbetering van uw credit rating. We informeren desgewenst pro-actief uw huisbankier.  Deze methode helpt bij het verbeteren van de kredietvoorwaarden van uw leningen. Ons beproefde stappenplan zorgt voor een rendementsverbetering binnen uw bedrijf omdat wij uw bedrijfsprocessen en ontwikkelingen samen met u doornemen.

Enkele voordelen van een credit rating analyse:

 1. Verlagen van het risicoprofiel van uw onderneming;
 2. Verlaging van de hoge risico opslag op uw krediet;
 3. Uitbreiding van kredietmogelijkheden;
 4. Verminderen afgegeven zekerheden;
 5. Dividenduitkeringstoets onderbouwen;
 6. Leidraad voor rendementsverbetering.


Wilt u een quick scan neem contact op voor meer informatie

Heijkants & Partners heeft de expertise om gecertificeerde credit rating analyses te maken.

De financiële wereld maakt gebruik van credit rating analyse om kredietrisico’s in te schatten. Een credit rating is een oordeel over de kredietwaardigheid van uw onderneming. Dit kredietwaardigheidsoordeel wordt eenvoudig weergegeven in de vorm van een “rapportcijfer”. De belangrijke vraag is hoe wordt secuur en onafhankelijk het rapportcijfer van uw onderneming bepaald?

Iedere onderneming in Nederland heeft een rapportcijfer. Een credit rating, ook wel kredietstatus of kredietbeoordeling genoemd. Iedere bankinstelling is vanuit de Basel 2 en 3 regelgeving verplicht een rating of scoring uit te voeren. Deze gemaakte rating geldt als basis voor het risicomanagementsysteem van een bank om het kredietrisico van de aan u verstrekte financiering in te schatten. Of u financiering krijgt of mag behouden, tegen welke voorwaarden en tarifering u de financiering verstrekt krijgt, komt vanuit deze analyse naar voren.

Met behulp van een credit rating wordt de kans op faillissement van uw onderneming geschat. Deze analyse vormt de basis voor het risico-opslagpercentage op uw krediet. De hoogte van uw risico-opslag kunt u dus beïnvloeden. Heijkants & Partners geeft inzicht in uw credit rating score.

Onderdelen die onze adviseurs met u doornemen zijn: hoe uw financiele resultaten zich ontwikkelingen, of de aanwezige kasstromen voldoende zijn, de benchmark met uw directe concurrenten en het aanwezige buffervermogen binnen uw onderneming. Onze adviseurs leggen de verbinding met de processen binnen uw onderneming en creëren openingen voor een transparante analyse van de ontwikkeling.

Werkwijze van de adviseurs van Heijkants & Partners
In een stappenplan komen wij tot een advies en stappenplan waarin de volgende onderdelen worden doorgesproken en gerapporteerd:

 1. Analyseren financiële (historische) cijfers;
 2. Doornemen bedrijfsprocessen en ontwikkelingen binnen uw bedrijf;
 3. Bespreken van de huidige kredietovereenkomst(en) van uw huisbankier;
 4. Analyseren rating indicatie bij informatiehandelshuizen en kredietverzekeraars;
 5. Bespreken van de verwachtingen en ontwikkelingen binnen uw bedrijf en bedrijfstak.


Onze gecertificeerde credit rating analyse mogen door banken als bank interne rating gebruikt worden en draagt bij aan een faire risico inschatting. Onze rating analyse is de ideale onderbouwing van uw jaarrekening, dividend uitkeringstoets, uw financieringsaanvraag, aanbestedingsprocedures en voor trusted zakenrelaties.

Daarnaast volgen wij pro-actief uw scoring bij informatiehandelshuizen zoals Graydon, Atradius, Dunn & Bradstreet. Het is van groot belang uw credit rating te managen voor het behouden en verkrijgen van krediet.

Voordeel van een credit rating bij alternatieve financiering
Er zijn meer alternatieve financieringsvormen voorhanden. Zo zijn er een aantal overheidsgarantieregelingen, waardoor het iets makkelijker wordt om een lening van de bank te krijgen. Bij twee van deze regelingen – de Borgstelling mkb Kredieten (BMKB) en de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-regeling) – is de termijn van de maximale borgstelling door de overheid onlangs verruimd tot 31 december 2014.

In de laatste jaren zijn er verschillende fondsen in het leven geroepen, zoals innovatie- en energiefondsen. Diverse provincies hebben een innovatiefonds, waarbij bedrijven gesteund worden die bijdragen aan maatschappelijk relevante innovaties.

Deze alternatieve financieringsplatformen hebben behoefte aan inzicht in de financiele gezondheid van uw bedrijf.

Banken, investeringsfondsen, informal investors / crowd funding platforms stellen eerder geld beschikbaar tegen een lagere rente wanneer een gecertificeerde ratingrapportage met een onderbouwde credit rating kan worden verstrekt.

Meer weten? Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.