Wijzigingen afdrachtvermindering onderwijs

De afdrachtvermindering onderwijs is met ingang van 1 januari 2013 als volgt gewijzigd.
De afdrachtvermindering onderwijs kent acht categorieën. De maximale afdrachtvermindering bedraagt voor:
- de beroepsbegeleidende leerweg € 2.700;
- assistenten in opleiding, promovendi bij een universiteit of onderzoekers in opleiding € 2.728;
- overig promotieonderzoek € 2.728;
- een initiële opleiding in het hoger beroepsonderwijs € 2.700;
- scholing tot startkwalificatieniveau € 3.274;
- een leerwerktraject vmbo € 2.728;
- een stage in het kader van de beroepsopleidende leerweg € 1.297;
- een procedure erkenning verworven competenties € 327.
Het toetsloon voor 2013 bedraagt € 24.170.