Garantieregeling exportkrediet 2012

De minister van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer een aanpassing van de  exportkredietgarantieregeling aangekondigd. De bestaande garantieregeling biedt onvoldoende soulaas voor de problematiek op de markt van exportkredieten en is te complex. Nederlandse exporteurs kunnen daardoor steeds moeilijker een concurrerende financiering aanbieden. Met de gewijzigde regeling krijgt de financier een 100% en onmiddellijk opeisbare garantie voor de betaling die de bank ontvangt van de buitenlandse afnemer en moet doorbetalen aan de financier. Mocht deze betaling niet gedaan worden, dan kan de financier de garantie inroepen.

Volgens de minister van Financiën is het aanvullende risico voor de staat beperkt. Voor het extra risico dat de staat loopt, betaalt de bank een premie die bovenop de premie voor de exportkredietverzekering komt. Naar verwachting wordt het voor Nederlandse exporteurs eenvoudiger om een financiering voor exporttransacties te krijgen.
De gewijzigde exportkredietgarantieregeling loopt in ieder geval tot en met 2014 en zal naar verwachting per 1 juni 2012 ingaan.