actueel

 

Actueel

Als hoofdregel geldt dat de levering van onroerende zaken is vrijgesteld van omzetbelasting en is belast met overdrachtsbelasting. De levering van nieuwe onroerende zaken en van bouwgrond zijn belast met omzetbelasting en vrijgesteld van overdrachtsbelasting.

Als hoofdregel geldt dat de levering van onroerende zaken is vrijgesteld van omzetbelasting en is belast met overdrachtsbelasting. De levering van nieuwe onroerende zaken en van bouwgrond zijn belast met omzetbelasting en vrijgesteld

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel, waarin de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd wordt geregeld, aangenomen. In afwijking van het eerdere wetsvoorstel wordt door dit wetsvoorstel al in 2013 de AOW-leeftijd met één

Het wetsvoorstel Uitwerking Fiscale Maatregelen Begrotingsakkoord 2013 is door de Eerste Kamer aangenomen. Dit wetsvoorstel omvat het merendeel van de fiscale maatregelen van het op 25 mei 2012 gesloten Lenteakkoord. 

De Eerste Kamer heeft op 10 juli 2012 een aantal wetsvoorstellen, die uitvloeisel zijn van het Lenteakkoord, aangenomen.

In het - inmiddels aangenomen- wetsvoorstel ter uitwerking van de fiscale maatregelen uit het Begrotingsakkoord 2013 is de aanpassing van het fiscale regime voor de kosten van woon-werkverkeer niet opgenomen.

Pagina's