actueel

.

Actueel

De tweede nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2013 bevat de uitwerking van de fiscale maatregelen uit het regeerakkoord voor zover deze zouden moeten ingaan op 1 januari 2013. Het gaat om de volgende maatregelen:
1. Het niet invoeren van het vitaliteitssparen;

Ter financiering van het niet doorgaan van de belastingheffing over vergoedingen voor woon-werkverkeer is in het zogenaamde deelakkoord een verhoging van de assurantiebelasting van 9,7% naar 21% opgenomen. Aanvankelijk zou die ingaan per 1 maart 2013, maar

In een besluit over de samenloop van overdrachtsbelasting en omzetbelasting heeft de staatssecretaris van Financiën ondermeer een goedkeuring gegeven voor de situatie waarin een onroerende zaak binnen zes maanden na ingebruikname of na de ingangsdatum

De nieuwe coalitie van PvdA en VVD heeft haar regeerakkoord gepubliceerd. Daaruit blijkt wat we in de komende jaren kunnen verwachten aan maatregelen op diverse terreinen. Uiteraard geldt voor de aangekondigde maatregelen dat de benodigde wetsvoorstellen

De rechtbank Breda heeft onlangs in een procedure over de erfbelasting geoordeeld dat de bedrijfsopvolgingsregeling ook moet gelden voor privévermogen. Met toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling kan ondernemingsvermogen onder

Enige tijd geleden is een commissie ingesteld die moet onderzoeken of de tarieven van de inkomstenbelasting budgetneutraal verlaagd kunnen worden. De belastingcommissie heeft een interim-rapport uitgebracht. Volgens dat rapport

Pagina's