actueel

.

Actueel

Een van de aangekondigde maatregelen voor 2013 is een verhoging van de assurantiebelasting van 9,7% naar 21%. Deze verhoging gaat waarschijnlijk in per 1 januari 2013. Assurantiebelasting moet betaald worden over de premies van schadeverzekeringen.

Er is een wetsvoorstel in behandeling op grond waarvan met ingang van 1 januari 2013 de hypotheekrenteaftrek voor nieuwe leningen verder wordt ingeperkt. Volgens het wetsvoorstel moeten leningen in maximaal 30 jaar volledig en ten minste annuïtair worden

De middelingsregeling is bedoeld om mensen tegemoet te komen die een sterk wisselend inkomen in box 1 hebben. Bij een sterk wisselend inkomen, waarbij u het ene jaar wel en het andere jaar niet in het hoogste belastingtarief valt, kan het zijn dat u in totaal

Het kan voordeliger zijn om de BV dividend uit te laten keren aan de dga in plaats van meer salaris te betalen. Het maximale tarief van de inkomstenbelasting bedraagt 52%. Van iedere euro houdt de dga in die tariefschijf dus 48 cent over. Winst van de BV

Een werknemer die een aanmerkelijk belang heeft in een BV waarvoor hij werkt, moet voor zijn werkzaamheden tenminste een gebruikelijk loon ontvangen. Het gebruikelijke loon is het salaris dat een vergelijkbare werknemer verdient

Bij het bestellen van goederen uit landen buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld via internet, kan het zijn dat omzetbelasting en/of douanerechten moeten worden betaald. Omzetbelasting moet worden betaald als de waarde van de goederen

Pagina's