actueel

 

Actueel

Volgens Hof Den Bosch zijn de diensten van een zelfstandige anesthesiemedewerker vrijgesteld van omzetbelasting. Het hof kwam tot dit oordeel in een procedure die betrekking heeft op een zzp’er. Omdat deze ondernemer geen personeel in dienst heeft, is er

Voor uit het buitenland aangeworven werknemers met een bijzondere deskundigheid geldt op verzoek de 30%-regeling. Deze regeling houdt in dat van de totale bruto beloning 30% als onbelaste vergoeding voor de extra kosten van verblijf buiten het land van herkomst

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel ingediend om per 1 januari 2014 diverse zorgkostenregelingen voor chronisch zieken en gehandicapten af te schaffen. Het is de bedoeling dat deze regelingen vervolgens in afgeslankte vorm door de gemeenten worden voorgezet

De Belastingdienst heeft het online formulier Opgaaf lening eigen woning gepubliceerd. Dat formulier kan de leningnemer gebruiken om de gegevens van een lening door te geven aan de Belastingdienst als de lening is afgesloten bij iemand die niet verplicht

Voor de erfrechtelijke verkrijging van ondernemingsvermogen bestaat een fiscale faciliteit. Deze bedrijfsopvolgingsfaciliteit stelt een deel van het verkregen ondernemingsvermogen vrij op voorwaarde van voortzetting van de onderneming. De faciliteit is in

Over de vraag of ondernemers verplicht zijn om hun btw-nummer te vermelden op hun website bestaat onduidelijkheid. De Belastingdienst heeft in korte tijd drie artikelen aan dit onderwerp gewijd, waarbij steeds de eerdere artikelen werden teruggenomen. Probleem

Pagina's