actueel

 

Actueel

Een procedure over de bijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak spitste zich toe op het karakter van een aantal ritten. De betreffende werknemer combineerde een bezoek aan een klant in Oostenrijk met een wintersportvakantie met zijn gezin.
De bestaande regeling voor de thuiskopieheffing zou per 1 januari 2014 vervallen. Inmiddels is besloten deze heffing te verlengen tot 1 januari 2016. De thuiskopieheffing is geregeld in de Auteurswet. Deze bevat een delegatiebepaling om voorwerpen aan

Het kabinet heeft met een aantal oppositiepartijen afspraken gemaakt over de begroting voor volgend jaar. Deze begrotingsafspraken vergroten de haalbaarheid van de wetsvoorstellen die deel uitmaken van het Belastingplan 2014. Onderstaand een beknopt overzicht

Bij de behandeling in de Eerste Kamer van de wetsvoorstellen op pensioengebied hebben de staatssecretarissen van Financiën en van Sociale Zaken verzocht om aanhouding van de wetsvoorstellen. Het kabinet zal, gezien de kritiek in de Eerste Kamer, de voorstellen

Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EU moet het begrip economische activiteit ruim worden uitgelegd. Daarbij mag geen rekening worden gehouden met het oogmerk of het resultaat van de activiteit. Wanneer een zaak zowel voor economische als

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft toegezegd om in het kader van de aanpassing van de zogenaamde kindregelingen de kinderopvangtoeslag te verruimen. Vanaf 1 januari 2014 worden de toeslagpercentages voor het eerste kind voor ouders

Pagina's