actueel

.

Actueel

De omschakeling van werkgevers op de in 2011 geïntroduceerde werkkostenregeling verloopt moeizaam. Op dit moment past nog maar 10 tot 15% van de werkgevers de regeling toe. De verplichte omschakeling, die gepland stond voor 1 januari 2014, is uitgesteld tot (vermoedelijk) 1 januari 2015.

Giften die particulieren en bedrijven doen zijn onder voorwaarden aftrekbaar van inkomen of winst. Voor giften aan culturele instellingen geldt sinds 2012 een vermenigvuldigingsfactor, waardoor de aftrekpost groter uitvalt. De vermenigvuldigingsfactor

Ter invoering van een Europese Richtlijn uit 2011 die betalingsachterstanden bij handelstransacties wil bestrijden, is het Burgerlijk Wetboek aangepast.

Het Burgerlijk Wetboek regelt dat wanneer tussen dezelfde partijen meer dan drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zijn aangegaan die elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan drie maanden, de laatste arbeidsovereenkomst geldt als

Per 1 januari 2011 is de werkkostenregeling in de loonbelasting ingevoerd. De werkkostenregeling moet de bestaande brij van regelingen, normeringen en waarderingen voor vergoedingen en verstrekkingen aan personeel vervangen. Tot 1 januari 2014 geldt een

Ter stimulering van de investeringen kunnen ondernemers in 2013 direct 50% van hun investeringen afschrijven ten laste van hun winst. Bij toepassing van de normale regels voor afschrijving op investeringen kan niet meer dan 20% worden afgeschreven in een jaar.

Pagina's