actueel

.

Actueel

Voor de heffing van erfbelasting over woonhuizen wordt uitgegaan van de waarde van het huis op het tijdstip van overlijden. Vóór 2012 gold de WOZ-waarde van het kalenderjaar van overlijden. Ontwikkelingen na het overlijden hebben geen gevolgen voor de vastgestelde erfbelasting.

Eerder heeft het kabinet een aantal maatregelen uitgewerkt om de arbeidsparticipatie van oudere werknemers en de duurzame inzetbaarheid van Werkenden te vergroten. Dit zogenaamde vitaliteitspakket wordt als gevolg van de slechte financiële situatie slechts gedeeltelijk ingevoerd.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal binnenkort een voorstel indienen voor een tijdelijke wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet.

Nadat eerder de hoofdlijnen waren gepubliceerd zijn nu de details van het zogenoemde Lenteakkoord bekend geworden. Voor particulieren bevat het Lenteakkoord de volgende maatregelen.
 

Pensioenen

Nadat eerder de hoofdlijnen waren gepubliceerd zijn nu de details van het zogenoemde Lenteakkoord bekend geworden. Voor werkgevers en werknemers bevat het Lenteakkoord de volgende maatregelen.

 

Hervorming WW/ontslagrecht

Om recht te hebben op toepassing van ondernemersfaciliteiten als de zelfstandigenaftrek moet een ondernemer voldoen aan het urencriterium. Dat houdt in dat de ondernemer in een kalenderjaar tenminste 1.225 uren besteed aan werkzaamheden voor de onderneming.

Pagina's