actueel

.

Actueel

Het wetsvoorstel Uitwerking Fiscale Maatregelen Begrotingsakkoord 2013 is door de Eerste Kamer aangenomen. Dit wetsvoorstel omvat het merendeel van de fiscale maatregelen van het op 25 mei 2012 gesloten Lenteakkoord. 

De Eerste Kamer heeft op 10 juli 2012 een aantal wetsvoorstellen, die uitvloeisel zijn van het Lenteakkoord, aangenomen.

In het - inmiddels aangenomen- wetsvoorstel ter uitwerking van de fiscale maatregelen uit het Begrotingsakkoord 2013 is de aanpassing van het fiscale regime voor de kosten van woon-werkverkeer niet opgenomen.

In het - inmiddels aangenomen- wetsvoorstel ter uitwerking van de fiscale maatregelen uit het Begrotingsakkoord 2013 is de aanpassing van het fiscale regime voor de kosten van woon-werkverkeer niet opgenomen.

Een werkgever diende bij de kantonrechter een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een werkneemster in. De werkneemster had een ambulante functie en op grond daarvan recht op vergoeding van reiskosten. Bij een

Een werkgever diende bij de kantonrechter een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een werkneemster in. De werkneemster had een ambulante functie en op grond daarvan recht op vergoeding van reiskosten.

Pagina's