actueel

.

Actueel

Voor de erfrechtelijke verkrijging van ondernemingsvermogen geldt een faciliteit waardoor onder voorwaarden minder erfbelasting betaald hoeft te worden. Deze faciliteit is bekend als bedrijfsopvolgingsfaciliteit en is bedoeld om te voorkomen dat de erfbelasting

Een ondernemer die bij de verkoop van een bedrijfsmiddel winst behaalt, kan de belastingheffing daarover uitstellen door de vorming van een herinvesteringsreserve. De herinvesteringsreserve wordt afgeboekt op de aankoopprijs van

Een ondernemer die bij de verkoop van een bedrijfsmiddel winst behaalt, kan de belastingheffing daarover uitstellen door de vorming van een herinvesteringsreserve.

Als hoofdregel geldt dat de levering van onroerende zaken is vrijgesteld van omzetbelasting en is belast met overdrachtsbelasting. De levering van nieuwe onroerende zaken en van bouwgrond zijn belast met omzetbelasting en vrijgesteld van overdrachtsbelasting.

Als hoofdregel geldt dat de levering van onroerende zaken is vrijgesteld van omzetbelasting en is belast met overdrachtsbelasting. De levering van nieuwe onroerende zaken en van bouwgrond zijn belast met omzetbelasting en vrijgesteld

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel, waarin de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd wordt geregeld, aangenomen. In afwijking van het eerdere wetsvoorstel wordt door dit wetsvoorstel al in 2013 de AOW-leeftijd met één

Pagina's