actueel

.

Actueel

De bedrijfsleider van een autobedrijf werd op staande voet ontslagen wegens verduistering. De bedrijfsleider had een contante betaling van een klant niet in het kasboek verwerkt. Dat kwam aan het licht toen de betreffende klant korte tijd later met een ander

Een werkgever die meent dat een werknemer niet functioneert, mag niet te snel overgaan tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Voordat de werkgever inzet op ontbinding van de arbeidsovereenkomst, zal hij maatregelen moeten treffen om het functioneren

Het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie hebben afspraken gemaakt waardoor het mogelijk is voor zieke of gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers om van werkgever te wisselen met behoud van arbeidsongeschiktheidspensioen. Met deze afspraken

De toekenning van een leaseauto kan onderdeel zijn van de arbeidsvoorwaarden van een werknemer. Als dat het geval is kan de werkgever die toekenning niet zomaar intrekken.

De Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake Rijksbelastingen wordt per 1 januari 2014 gewijzigd. De wijzigingen betreffen de nieuwe regels voor ANBI’s. Met ingang van 1 januari 2014 moeten instellingen hun naam, het door de KvK toegekende nummer, contactgegevens,

Pagina's