actueel

.

Actueel

Anders dan andere privé vermogensbestanddelen valt de eigen woning niet in box 3 maar in box 1 van de inkomstenbelasting. Alleen het hoofdverblijf komt in aanmerking voor de kwalificatie eigen woning; een tweede woning niet. Er geldt een uitbreiding van

Ten laste van de winst uit onderneming komen de gedane zakelijke uitgaven. Voor diverse kostensoorten die zakelijke uitgaven vormen, gelden aftrekbeperkingen. Die leiden ertoe dat de uitgaven niet of slechts gedeeltelijk in aftrek op de winst komen.

Volgens het Burgerlijk Wetboek geldt een maximum van drie achtereenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Ook mogen opeenvolgende arbeidscontracten voor bepaalde tijd niet langer dan drie jaar duren. Een vierde contract of een totaal van meer

De afdrachtvermindering onderwijs compenseert werkgevers in de loonbelasting als die leerlingen of werknemers begeleiden op weg naar een diploma of promotie. Het voornemen bestaat om de regeling per 1 januari 2014 om te vormen tot een subsidieregeling.

Het zijn moeilijke tijden. De betalingstermijnen lopen op en de debiteurenrisico’s zijn misschien wel groter dan ooit. Gelukkig betaalt de Belastingdienst de btw terug als vaststaat dat uw afnemer niet (geheel) gaat betalen. U moet hiervoor echter wel tijdig een verzoek indienen!

Er komen ruimere mogelijkheden om faillissementsfraude strafrechtelijk aan te pakken. Dat is de kern van een wetsvoorstel dat binnenkort wordt ingediend. Het wetsvoorstel maakt het verder mogelijk om bewust onbehoorlijk ondernemerschap te bestrijden. Overtreding

Pagina's