actueel

.

Actueel

In het regeerakkoord is opgenomen dat de regering het aantal kindregelingen gaat hervormen en versoberen. Het wetsvoorstel waarin dat voornemen is uitgewerkt is nu ingediend bij de Tweede Kamer. Doel van de hervorming is vereenvoudiging van het stelsel,

Het kabinet lijkt van plan te zijn om de integratieheffing in de btw af te schaffen. Dat blijkt uit een brief van de minister van Wonen en Rijksdienst. De brief bevat een bijlage met afspraken die de minister heeft gemaakt met de woningcorporaties. Volgens

Dagblad De Telegraaf maakt melding van maatregelen die het kabinet op Prinsjesdag wil presenteren. Voor een deel gaat het om eerder aangekondigde maatregelen, die zijn uitgesteld door het Sociaal Akkoord. De maatregelen omvatten ondermeer het achterwege

Het kabinet vindt het niet wenselijk om de afkoop van bovenwettelijke vakantiedagen fiscaal te stimuleren door een lager tarief dan het reguliere tarief. Het afkopen (laten uitbetalen) van vakantiedagen is overigens alleen mogelijk voor bovenwettelijke

Over het belastbare loon wordt loonbelasting geheven. Loon is alles wat iemand uit een (vroegere) dienstbetrekking geniet. Bedragen die worden ingehouden als bijdrage voor een pensioenregeling zijn geen onderdeel van het loon.

De Belastingdienst meldt nu dat ondernemers toch verplicht zijn hun btw-nummer op hun website te vermelden. In een eerdere versie van dit bericht van de Belastingdienst stond nog dat dit niet verplicht was. Anders dan wellicht verwacht, is deze verplichting

Pagina's