actueel

.

Actueel

De nieuwe coalitie van PvdA en VVD heeft haar regeerakkoord gepubliceerd. Daaruit blijkt wat we in de komende jaren kunnen verwachten aan maatregelen op diverse terreinen. Uiteraard geldt voor de aangekondigde maatregelen dat de benodigde wetsvoorstellen

De rechtbank Breda heeft onlangs in een procedure over de erfbelasting geoordeeld dat de bedrijfsopvolgingsregeling ook moet gelden voor privévermogen. Met toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling kan ondernemingsvermogen onder

Enige tijd geleden is een commissie ingesteld die moet onderzoeken of de tarieven van de inkomstenbelasting budgetneutraal verlaagd kunnen worden. De belastingcommissie heeft een interim-rapport uitgebracht. Volgens dat rapport

Ondernemers hebben onder voorwaarden recht op een aantal fiscale faciliteiten. Een daarvan is de MKB-winstvrijstelling. Die vrijstelling houdt in dat een percentage van de winst is vrijgesteld van belasting. De vraag in een procedure

Vergoedingen die een werkgever aan een werknemer verstrekt ter bestrijding van de extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst gelden tot maximaal 30% van het loon als vrije vergoeding. Voor toepassing van de

Een van de voorgestelde maatregelen in het Belastingplan 2013, die voortvloeit uit het Lenteakkoord, is de afschaffing van de onbelaste vergoeding voor kosten van woon-werkverkeer. Daarmee samenhangend wordt het woon-werkverkeer met een auto van de zaak

Pagina's