actueel

.

Actueel

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal binnenkort een voorstel indienen voor een tijdelijke wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet.

Nadat eerder de hoofdlijnen waren gepubliceerd zijn nu de details van het zogenoemde Lenteakkoord bekend geworden. Voor particulieren bevat het Lenteakkoord de volgende maatregelen.
 

Pensioenen

Nadat eerder de hoofdlijnen waren gepubliceerd zijn nu de details van het zogenoemde Lenteakkoord bekend geworden. Voor werkgevers en werknemers bevat het Lenteakkoord de volgende maatregelen.

 

Hervorming WW/ontslagrecht

Om recht te hebben op toepassing van ondernemersfaciliteiten als de zelfstandigenaftrek moet een ondernemer voldoen aan het urencriterium. Dat houdt in dat de ondernemer in een kalenderjaar tenminste 1.225 uren besteed aan werkzaamheden voor de onderneming.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft, mede namens de staatssecretaris van Financiën, de vierde nota van wijziging inzake het voorstel tot wijziging van de Wet Studiefinanciering 2000 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Om de nadelige gevolgen van de progressie van het tarief van de Inkomstenbelasting voor mensen met sterk wisselende inkomens te matigen, is de middelingsregeling ingevoerd.

Pagina's