actueel

.

Actueel

Wanneer een werkgever aan een werknemer een auto ter beschikking stelt is het gebruikelijk dat tussen de werkgever en de werknemer een gebruikersovereenkomst wordt gesloten waarin rechten en verplichtingen met betrekking tot de

Met ingang van 15 juli 2012 heeft het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) een cofinancieringsfaciliteit voor Nederlandse mkb-bedrijven die willen investeren in opkomende markten als China, India, Vietnam, Colombia of Zuid-Afrika.

Met ingang van 15 juli 2012 heeft het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) een cofinancieringsfaciliteit voor Nederlandse mkb-bedrijven die willen investeren in opkomende markten als China, India, Vietnam, Colombia of Zuid-Afrika.

Voor de erfrechtelijke verkrijging van ondernemingsvermogen geldt een faciliteit waardoor onder voorwaarden minder erfbelasting betaald hoeft te worden.

Voor de erfrechtelijke verkrijging van ondernemingsvermogen geldt een faciliteit waardoor onder voorwaarden minder erfbelasting betaald hoeft te worden. Deze faciliteit is bekend als bedrijfsopvolgingsfaciliteit en is bedoeld om te voorkomen dat de erfbelasting

Een ondernemer die bij de verkoop van een bedrijfsmiddel winst behaalt, kan de belastingheffing daarover uitstellen door de vorming van een herinvesteringsreserve. De herinvesteringsreserve wordt afgeboekt op de aankoopprijs van

Pagina's