actueel

.

Actueel

Om recht te hebben op toepassing van ondernemersfaciliteiten als de zelfstandigenaftrek moet een ondernemer voldoen aan het urencriterium. Dat houdt in dat de ondernemer in een kalenderjaar tenminste 1.225 uren besteed aan werkzaamheden voor de onderneming.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft, mede namens de staatssecretaris van Financiën, de vierde nota van wijziging inzake het voorstel tot wijziging van de Wet Studiefinanciering 2000 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Om de nadelige gevolgen van de progressie van het tarief van de Inkomstenbelasting voor mensen met sterk wisselende inkomens te matigen, is de middelingsregeling ingevoerd.

Een bank diende bij de kantonrechter een verzoek tot ontbinding in van de arbeidsovereenkomst met een werknemer die in aandelen zou hebben gehandeld met voorkennis.

De voormalige bestuurder van een inmiddels ontbonden BV werd aansprakelijk gesteld voor de betaling van een aan de BV opgelegde naheffingsaanslag omzetbelasting. Er volgde een procedure over de vraag of de bestuurder terecht en voor het juiste bedrag aansprakelijk was gesteld.

Bij de overgang van een onderneming gaan de rechten en verplichtingen van de werkgever en de werknemers die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst van rechtswege over op de verkrijger van de onderneming.

Pagina's