actueel

.

Actueel

In het - inmiddels aangenomen- wetsvoorstel ter uitwerking van de fiscale maatregelen uit het Begrotingsakkoord 2013 is de aanpassing van het fiscale regime voor de kosten van woon-werkverkeer niet opgenomen.

Een werkgever diende bij de kantonrechter een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een werkneemster in. De werkneemster had een ambulante functie en op grond daarvan recht op vergoeding van reiskosten. Bij een

Een werkgever diende bij de kantonrechter een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een werkneemster in. De werkneemster had een ambulante functie en op grond daarvan recht op vergoeding van reiskosten.

Met ingang van 1 juli 2012 zijn uitzendbureaus wettelijk verplicht zich te registreren door in het Handelsregister aan te laten tekenen dat zij als zodanig werkzaam zijn. Ondernemers kunnen dit via een wijzigingsformulier doorgeven aan de Kamer van Koophandel.

De staatssecretaris van Financiën heeft de Leidraad Invordering 2008 gewijzigd.
Er is een regeling opgenomen voor de disculpatie voor de fiscale aansprakelijkheid van inleners van personeel van uitzendondernemingen, als is voldaan aan een aantal voorwaarden.

De staatssecretaris van Financiën heeft de Leidraad Invordering 2008 gewijzigd.
Er is een regeling opgenomen voor de disculpatie voor de fiscale aansprakelijkheid van inleners van personeel van uitzendondernemingen, als is voldaan aan een aantal voorwaarden.

Pagina's