actueel

.

Actueel

De Belastingdienst constateerde bij een boekenonderzoek dat het theoretische kassaldo van een stichting beduidend hoger was dan het werkelijke kassaldo. Het verschil bedroeg ruim € 300.000. Dit bedrag werd aangemerkt als door de penningmeester en de voorzitter

Wanneer een pensioenaanspraak niet langer aan de voorwaarden voldoet, geldt dat als afkoop van de hele aanspraak. De waarde van de aanspraak wordt dan als loon uit vroegere dienstbetrekking aangemerkt en belast. De rechtbank Gelderland heeft onlangs beslist

In een aantal gevallen is het mogelijk om btw-aangifte per jaar te doen. Daarvoor gelden vanaf 1 januari 2014 de volgende voorwaarden:

Laag tarief bouw en renovatie geldt heel 2014
Het verlaagde btw-tarief voor bouw en renovatie geldt voor het hele jaar 2014. Het lage tarief geldt niet voor materialen, maar alleen voor arbeid, inclusief diensten van architecten en hoveniers.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wetsvoorstel Werk en zekerheid bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel is een uitvloeisel van het sociaal akkoord dat kabinet en sociale partners in het voorjaar van 2013 hebben gesloten.

Op 1 december 2013 is de regeling ingegaan dat de Belastingdienst toeslagen en belastingteruggaven op één bankrekeningnummer uitbetaalt. Deze bankrekening moet op naam staan van degenen die recht heeft op de betaling. Dat moet fraude verminderen. Er geldt

Pagina's