actueel

.

Actueel

Wie twijfelt over de aard van zijn arbeidsrelatie kan aan de Belastingdienst vragen om de afgifte van een verklaring arbeidsrelatie (VAR). De Belastingdienst beoordeelt de werkzaamheden en geeft in de VAR zekerheid over de kwalificatie van de arbeidsrelatie.

De Tweede Kamer heeft het Belastingplan 2013 aangenomen na daarin twee wijzigingen te hebben aangebracht.

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2013 aangenomen. De Kamer heeft twee wijzigingen aangebracht in het wetsvoorstel.

Het wetsvoorstel ter herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning, dat onderdeel is van het Belastingplan 2013, is door de Tweede Kamer aangenomen. De Kamer heeft twee wijzigingen aangebracht in het wetsvoorstel.

De tijdelijke regeling die het mogelijk maakt om hypotheekrente in aftrek te brengen na een periode van verhuur van een voormalige eigen woning zou per 1 januari 2013 vervallen. Door een wijziging van het wetsvoorstel dat de aanpassing van de fiscale behandeling

Een lening, die een dga verstrekt aan zijn BV, valt onder de terbeschikkingstellingsregeling. De door de BV betaalde rente is bij de dga progressief belast. Ook eventuele waardeveranderingen van de vordering zijn fiscaal van belang. Wanneer de BV niet meer

Pagina's