actueel

.

Actueel

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over het btw-nummer van ZZP’ers beantwoord. Het btw-nummer van een ondernemer-natuurlijke persoon bestaat uit zijn burgerservicenummer (BSN). Het BSN is een persoonsgegeven. De staatssecretaris vindt de

Bij ziekte van een werknemer is de werkgever verplicht om het loon van de werknemer door te betalen. Deze doorbetalingsverplichting geldt in beginsel voor de eerste twee jaren van ziekte, maar kan worden verlengd als het UWV een zogenaamde loonsanctie oplegt.

Een directeur-grootaandeelhouder heeft, anders dan een gewone werknemer, de mogelijkheid om zijn pensioen op te bouwen in eigen beheer bij de BV. Voor een gewone werknemer bestaat deze mogelijkheid niet door de verplichte zekerstelling van pensioentoezeggingen.

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling dat de deelnemingvrijstelling in de vennootschapsbelasting aanpast. Het wetsvoorstel regelt de invoering van een compartimentering van de voordelen uit een belang in een vennootschap waarop de deelnemingsvrijstelling

De extra uitgaven die iemand moet doen voor een medisch voorgeschreven dieet zijn aftrekbaar als ziektekosten. De aftrek is niet onbeperkt, maar kent vastgestelde bedragen, afhankelijk van het type dieet. Er is geen aftrek mogelijk voor kosten van een dieet

De minister van Financiën heeft een wetsvoorstel gelanceerd dat het beloningsbeleid in de financiële sector raakt. Zo bevat het wetsvoorstel de invoering van een bonusplafond. Met ingang van 1 januari 2015 mag een bonus niet meer dan 20% van de vaste beloning

Pagina's