actueel

.

Actueel

De Wet op de Loonbelasting kent een zogenaamde fondsenvrijstelling. De vrijstelling houdt in, dat uitkeringen uit een fonds aan een werknemer zijn vrijgesteld van loonbelasting. Voorwaarde voor de vrijstelling is dat werknemers bijdragen hebben gestort in

Het 150-kilometercriterium is mogelijk toch discriminerend. De Hoge Raad heeft het Hof van Justitie EU om uitleg gevraagd. Er zijn op dit moment geen feitelijke gegevens bekend over het aantal werknemers dat door dit criterium

Bij het regelen van aanslagen inkomstenbelasting is de Belastingdienst niet gebonden aan een eerder afgegeven VAR-WUO (Verklaring Arbeidsrelatie - Winst uit onderneming). De Belastingdienst mag het door de belastingplichtige gestelde ondernemerschap ten

Anders dan andere privé vermogensbestanddelen valt de eigen woning niet in box 3 maar in box 1 van de inkomstenbelasting. Alleen het hoofdverblijf komt in aanmerking voor de kwalificatie eigen woning; een tweede woning niet. Er geldt een uitbreiding van

Ten laste van de winst uit onderneming komen de gedane zakelijke uitgaven. Voor diverse kostensoorten die zakelijke uitgaven vormen, gelden aftrekbeperkingen. Die leiden ertoe dat de uitgaven niet of slechts gedeeltelijk in aftrek op de winst komen.

Volgens het Burgerlijk Wetboek geldt een maximum van drie achtereenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Ook mogen opeenvolgende arbeidscontracten voor bepaalde tijd niet langer dan drie jaar duren. Een vierde contract of een totaal van meer

Pagina's