actueel

.

Actueel

Voor de erfrechtelijke verkrijging van ondernemingsvermogen bestaat een fiscale faciliteit. Deze bedrijfsopvolgingsfaciliteit stelt een deel van het verkregen ondernemingsvermogen vrij op voorwaarde van voortzetting van de onderneming. De faciliteit is in

Over de vraag of ondernemers verplicht zijn om hun btw-nummer te vermelden op hun website bestaat onduidelijkheid. De Belastingdienst heeft in korte tijd drie artikelen aan dit onderwerp gewijd, waarbij steeds de eerdere artikelen werden teruggenomen. Probleem

De staatssecretaris van Financiën heeft een overzicht gegeven van de budgettaire gevolgen van een compensatie voor de gevolgen van de Wet Uniformering Loonbegrip (Wet ULB) voor bepaalde categorieën belastingplichtigen. Het betreft dga’s, IB-ondernemers en

Voor uit het buitenland afkomstige werknemers met een bijzondere deskundigheid die op de Nederlandse arbeidsmarkt schaars aanwezig is, kent de belastingwetgeving een bijzondere faciliteit. Deze faciliteit, die bekend staat onder de naam 30%-regeling, houdt

Een werknemer werd tijdens arbeidsongeschiktheid op staande voet ontslagen. Als reden voor het ontslag werd schending van de re-integratieverplichtingen aangevoerd. De werknemer had al langere tijd fysieke klachten aan polsen, handen, nek, schouders en knieën.

Stamrechten
De eis dat onder de vrijstelling vallende stamrechten in periodieke termijnen moeten worden uitgekeerd vervalt per 1 januari 2014. Bestaande stamrechten kunnen zonder heffing van revisierente ineens worden uitgekeerd. De uitkering ineens is belast in box 1.

Pagina's